Thai Language Services

We are proud to offer our coaching and training services in Thai language as well as English

Workshop & Training topics

Kanya understands that each organization is unique and an off-the-shelf training will not meet your needs. Each course will be customized to meet your exact requirements

ประเภทของการสื่อสารที่แตกต่าง Communication Profiles

เมื่อต้นศตวรรษที่ ๑๙ หรือประมาณ ต้นปีพุทธศักราช ๒๔๕๓ นักจิตวิทยาชาวสวิส ชื่อคาร์ ยัง ได้ศึกษา, ค้นคว้า และจำแนก ลักษณะการสื่อสารที่แตกต่างกันในมนุษย์ นี้คือจุดเริ่มต้นในการศึกษา ค้นคว้า และคิดค้นเครื่องมือ วิธีการที่แปลกใหม่แตกต่าง เพิ่มเติม เพื่อให้มนุษย์เราได้มีวิธีการสื่อสารที่มีประสิทธิภาพดีที่สุด

 

MBTI และ DiSC คือ แบบทดสอบ (เครื่องมือ)ที่เป็นที่รู้จัก และเป็นที่นิยมในการจำแนกว่า มนุษย์แต่ละคนมีการรับรู้ต่อเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นแตกต่างกันอย่างไร ในการเรียนครั้งนี้ นอกจากทุกท่านจะได้เรียนเครื่องมือทั้งสองแล้ว ยังได้เรียนผลงานวิจัยทางวิทยาศาสตร์ล่าสุด เกี่ยวกับสมอง, ระบบประสาท และการสื่อสาร/รับรู้ข้อมูล ว่ามีส่วนเกี่ยวข้องอย่างไรกับระบบการสื่อสารและรับรู้ข้อมูลของมนุษย์ เพื่อให้ทุกท่านที่ได้เรียนคอร์สนี้สามารถ ออกแบบรูปแบบการสื่อสาร/รับรู้ข้อมูลที่เหมาะสมกับตนเองมากที่สุด จากที่เราเคยเชื่อว่าทุกท่านมีบุคลิกภาพที่แตกต่างกันทำให้การสื่อสารและการรับรู้ข้อมูลต่างกัน แต่จากผลงานวิจัยล่าสุดแสดงให้เห็นว่าบุคลิกภาพ คือ นิสัย (สิ่งที่แต่ละบุคคลทำบ่อยๆจนเกิดเป็นนิสัย) นั่นเอง

ในคอร์สนี้สอนให้ทุกท่านสามารเข้าใจแผนที่ (แหล่งกำเนิด) ของบุคลิกภาพ (นิสัย)ของตนเอง นอกจากนี้ยังสามารถจำแนกว่ามีข้อดี ข้อด้อย อะไร และถ้าต้องการเสริมข้อด้อยให้ดีขึ้นได้อย่างไรบ้าง ยิ่งไปกว่านั้นทุกท่านสามารถปรับเปลี่ยนนิสัยได้ถ้าต้องการ

In the early 1900’s Carl Jung identified that human beings have different preferred patterns of communication. Since then much research has been completed and many tools designed to help assess the different profiles and tips on how to improve communication.

Some of the more popular tools are MBTI and DiSC assessments. In this workshop, we learn the concepts these tools are based on and add the newest learnings from Neuro-Science so you can simply design the profile that suits you best. What we once saw as a personality we now know are habits. In this session you will complete a “MAPS” personality profile and then establish simple steps to highlight your strengths and develop in areas of weakness

ทักษะของการโค้ช Coaching Skills

การโค้ช เริ่มต้นเมื่อปลายปี ๑๙๘๐ หลังจากนั้นก็ได้มีการพัฒนาและใช้การโค้ช เพื่อช่วยส่งเสริมศักยภาพการทำงานในด้านต่างๆ ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น อย่างไรก็ตามก็ยังมีความสับสนว่าการโค้ชคืออะไร และมีการนำมาใช้ในวงการเทรนี่ง, เมนเทอริ่ง และการให้คำปรึกษาแนะนำ โดยกล่าวอ้าง, ใช้คำในการโฆษณา หรือเรียกกระบวนการเหล่า นั้นว่า การโค้ช

ในปัจจุบันยังคงมีความสับสนว่า การโค้ชที่แท้จริงคืออะไร ทำให้องค์กร และบริษัทต่างๆ ไม่สามารถเข้าถึง ความสำคัญ, ประโยชน์ที่แท้จริงของการโค้ช ว่าสามารถพัฒนา ส่งเสริมศักยภาพ และกลยุทธต่างๆขององค์กร ได้อย่างไรบ้าง คุณบีเจ แรดอมสกี้ ได้รับการเทรนจากผู้เริ่มก่อตั้งการโค้ช เมื่อเกือบ ๒๐ ปีที่แล้ว นอกจากนี้ คุณบีเจยังได้ศึกษา พัฒนา สั่งสมประสบการณ์ และเทรน ความรู้ในการโค้ชให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดย การผนวกงานศึกษาวิจัยวิทยาศาสตร์ด้านประสาทและสมอง ว่ามีความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กันอย่างไรบ้างกับการโค้ช เพื่อให้เป็นการ เทรนนิ่งการโค้ชที่มีประสิทธิภาพที่ยอดเยี่ยมมากขึ้น คอร์สการโค้ชชิ่งของคุณบีเจ สอนข้อเท็จจริงและความหมายที่แท้จริงของการโค้ช รวมไปถึงทักษะของการโค้ช ทุกท่านที่ได้เข้ารับการอบรม และฝึกทักษะการโค้ชชิ่งในคอร์สนี้ จะสามารถพัฒนาและส่งเสริมศักยภาพ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์ที่ดีที่สุดแก่บุคคลอื่น และตัวของท่านเอง  

Since coaching was first introduced in the late 1980’s, it has revolutionized how to impact performance. However, the term has been mis-used and often is mistaken for mentoring, training or advising.

The confusion has kept many organizations from accessing this goldmine of a performance improvement strategy. BJ Radomski was trained almost 20 years ago by the original founder of the coaching movement and has since added the latest breakthroughs in Neuro-Science to create the ultimate in coach training. This workshop teaches the true meaning and skills to coaching. This course will teach the early model of performance coaching and include the latest from neuro-science to deliver transformational coaching. You will leave with the keys to maximizing performance in others and your self.

NLP Fundamentals

คุณเคยรู้สึกไหมว่าทำไมตัวคุณถึงมีการกระทำและอารมณ์ที่ซ้ำๆ เหมือนเดิม? การกระทำและอารมณ์เหล่านั้น เป็นสาเหตุ หรือส่งผลให้คุณไม่สามารถบรรลุเป้าหมายที่ต้องการใช่หรือไม่ ? คุณเคยรู้สึกไหมว่าเป็นเพราะตัวคุณเองที่เป็นสาเหตุของการไม่บรรลุเป้าหมาย?

คุณรู้สึกเหนื่อยล้า ท้อแท้ หงุดหงิด และผิดหวังกับการไม่บรรลุเป้าหมายใช่ไม๊ ? หรือถึงขนาดคิดว่าคุณจะไม่สามารถผ่านพ้นความรู้สึกที่ไม่ดีเหล่านั้นไปได้ ? ไม่สามารถเปลี่ยนแปลงอะไรในชีวิตนี้ได้แล้ว ?

ถ้าคุณเคยรู้สึก และมีคำถามคล้ายๆกับที่กล่าวมาข้างต้น เมื่อคุณได้เรียนเครื่องมือ วิธีการ และขั้นตอน ของการโค้ช ว่าสามารถช่วยคุณให้หลุดพ้นจากวัฏวักรของการไม่สำเร็จ ไม่บรรลุเป้าหมาย ความเหนื่อยล้า หงุดหงิด ท้อแท้ได้  ยิ่งไปกว่านั้นการโค้ชยังสามารถช่วยให้คุณบรรลุเป้าหมายต่างๆ ในชีวิตที่ต้องการได้อีกด้วย คุณจะได้เรียนรู้เทคนิคแบบองค์รวมเพื่อให้ง่ายแก่การใช้งาน สามารถเพิ่มแรงจูงใจ และยังช่วยป้องกันไม่ให้บุคคลรอบข้างมีผลกระทบต่อการบรรลุเป้าหมายของคุณได้อีกด้วย

 

Ever find yourself repeatedly falling into the same emotional or behavioral patterns? Do these patterns prevent you from achieving a goal? Does it feel like you’re unknowingly sabotaging yourself?

Are you tired and frustrated of feeling this way? Or even afraid that you will never be able to get past this? Unable to change your life? Learn the tools and techniques to free yourself of this negative cycle and be able to achieve your goals.

You will also learn integrative techniques to facilitate balance and improved motivation. This combination of tools and techniques will help free yourself of the baggage that has prevented you from achieving your goals in life and help you improve your relationship with yourself and others to achieve your desired results.

  การโค้ชชิ่งเพื่อการบริหารธุรกิจ  Business Coaching

ประวัติของโค้ชกันยา มานะถาวร
• จบสูตรการโค้ชจาก ICF (สถาบันการโค้ชนานาชาติที่มีสมาชิกมาจาก ๑๔๐ ประเทศทั่วโลก)
• จบหลักสูตร NLP เบื้องต้น
• จบการศึกษาปริญญาโทการบริหารธุรกิจระหว่างประเทศ จากมหาวิทยาลัย โมนาช เมลเบิร์ล ประเทศออสเตเลีย
• ขยายธุรกิจใหม่ของครอบครัวด้านการบริการ โดยเป็นหุ้นส่วนผู้บริหาร และผู้จัดการพิพิธภัณฑ์บ้านฝิ่น สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา ๓ ปี
• เริ่มธุรกิจร้านอาหารขนาด ๑๖๐ ที่นั่ง ริมแม่น้ำโขง บริเวณสามเหลี่ยมทองคำ
• ต่อมาได้เริ่มธุรกิจโรงแรมขนาด ๔๕ ห้องเพิ่มเติม
• พร้อมทั้งช่วยบริหารธุรกิจอพาร์ทเมนท์ของครอบครัวที่กรุงเทพ
• มีโอกาสร่วมงานกับโรงแรมอนันตรา (โรงแรมระดับห้าดาว) สามเหลี่ยมทองคำ จังหวัดเชียงราย เป็นเวลา ๑ ปี
จากประสบการณ์การทำงานด้านธุรกิจบริการมากกว่า ๑๐ ปี ผนวกรวมกับการได้มีโอกาสเรียนโค้ชชิ่ง และ NLP รวมถึงประสบการณ์ในการโค้ชเป็นเวลาหลายปี ทำให้กันยามีความมั่นใจว่าการโค้ช สามารถช่วยให้ลูกค้ากลุ่มผู้ประกอบการธุรกิจขนาดกลางและขนาดเล็ก บรรลุผลลัพธ์ที่ต้องการได้เป็นอย่างดี

Kanya Manathaworn is a certified Small Business Coach and a certified NLP Practitioner. Attaining a Masters degree in International Business Management from Monash University in Melbourne, Australia provided Kanya with the resources to enter into her family businesses. Owning and operating her own apartment block, restaurant and hotel prepared Kanya for her next step in her professional career as a Certified Small Business Coach. She has also been delivering training in Communication, Coaching skills and NLP Essentials since 2013.

Corporate Training

หลังจากคุณกันยา มานะถาวร จบหลักสูตร การโค้ชซึ่งรับรองโดย ICF ในปี ๒๐๑๓ ซึ่งสอนและเทรนโดยคุณบีเจ แรดอมสกี้ เธอก็ได้มีโอกาสร่วมงานเทรนนิ่ง ต่างๆกับคุณบีเจ เช่น การโค้ชชิ่ง, การสื่อสารเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด, วัฒนธรรมในองค์กรเพื่อประสิทธิภาพสูงสุด และ NLP Training ให้กับบริษัท และองค์กรชั้นนำทั้งในประเทศไทย และประเทศอาเชียน 

Since 2013 Kanya has been co-training with BJ Radomski. In that time she has also branched out on her own and developed her own workshops focusing on performance improvement. 

Executive Thinking

Kanya explains the foundation of all thinking. Watch this and learn instantly why your life is as it is.

 

What skills would move your team forward?อิิ

Contact us to discuss what your needs are and we will custom develop a workshop to support you and your team create success.

Close

50% Complete

Two Step

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipiscing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.